มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับ บริษัทเอกชน ต่อยอดแพลตฟอร์มด้วย Deep Technology

  
    สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน ต่อยอดแพลตฟอร์มด้วย Deep Technology พร้อมพัฒนาบุคลากรในจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท พันธวณิช จำกัด เพื่อต่อยอดแพลตฟอร์มด้วย Deep Technology (AI, Blockchain, Big Data เป็นต้น) พร้อมกับพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในเชียงใหม่ ให้มีความรู้และประสบการณ์ ในการนำ Artificial Intelligence Technology เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซอฟท์แวร์ เพื่อทำให้ซอฟท์แวร์สามารถกลับเข้ามาช่วยผู้ใช้ในองค์กรต่าง ๆ ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์จะเป็นผู้คิดค้นและพัฒนากลไก หรือ การทำงานที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก บริษัท พันธวณิช จำกัด การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ CTA หรือ Chiangmai Technology Army โดยจะเปิดทำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้ ซึ่งทำให้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยตรงและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญสำหรับความร่วมมือ
Deep Tech ซึ่งย่อมาจากคำว่า Deep Technology หรือมีผู้แปลเป็นไทยไว้ว่า “เทคโนโลยีชั้นสูง” โดยหลักการแล้วมาจากการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ล้ำขึ้นไปอีก อย่างเช่น การนำเอาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ผสมผสานกับ Big Data เพื่อทำให้ระบบการทำนายข้อมูลในอนาคตมีความแม่นยำมากขึ้น หรือ การนำเอาเทคโนโลยี Mixed Reality มาใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
 
30 ตุลาคม 2561 , 09:52 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย