ก้าวสู่ปีที่ 58 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของรัฐ

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความบันเทิงเพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้กับประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ซึ่งในปีนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้กำหนดจัดงานครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขึ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยมีพิธีสักการะพระอินทร์เป่าสังข์ ศาลพระภูมิ ด้านหน้าสำนักฯ และพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และช่วงเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จะมีการเปิดตัวทีวีดิจิทัล ช่อง 11 NBT North ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง NBT เชียงใหม่ และ NBT พิษณุโลก ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าร่วมงานครบรอบ 58 ปีการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
30 ตุลาคม 2561 , 13:29 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม