เปิดตัวทีวีดิจิทัล ช่อง 11 NBT พร้อมกันทั่วประเทศ 1 พ.ย. 2561 นี้

  
     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมเปิดตัวทีวีดิจิทัล ช่อง 11 NBT North ออกอากาศพร้อมกัน 18 จังหวัด เริ่มวันแรก 1 พ.ย. 2561 นี้
นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “NBT” ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ทดลองออกอากาศ “ทีวีดิจิทัลในระดับภูมิภาค” ผ่านช่องหมายเลข 11 โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการผลิตรายการโดยสำนักงาน NBT ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำเสนอข่าวสารสาระความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น โดยจะแบ่งการออกอากาศเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ NBT-North หรือ NBT ภาคเหนือ, NBT-Northeast หรือ NBT ภาคอีสาน, NBT-Central หรือ NBT ภาคกลาง และ NBT-South หรือ NBT ภาคใต้ โดยทั้ง 4 สถานีฯจะผลิตรายการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสะท้อนปัญหาของท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำหรับสถานี NBT-North หรือ NBT ภาคเหนือ มีการร่วมผลิตรายการและข่าวโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพิษณุโลก ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัดภาคเหนือ โดยใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่ เป็นสถานีออกอากาศ
ทั้งนี้ ผู้ชมสามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ที่ช่อง NBT-North หมายเลข 11 โดยการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลของท่านอีกครั้ง เพื่อรับชม NBT ภาคเหนือ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ทุกวัน เต็มอิ่มกับข่าวสาร สาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์และรายการที่หลากหลายเพื่อผู้ชม NBT ภาคเหนือ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/NBTChiangmai
 
30 ตุลาคม 2561 , 13:38 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม