จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561

  
     โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ย. 2561 นี้ เพื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง
นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งทางโรงพยาบาลสวนปรุงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2532 โดยในปีนี้กรมสุขภาพจิตได้กำหนดประเด็นรณรงค์ ในหัวข้อ “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพจิต สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง
โรงพยาบาลสวนปรุง ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการความรู้สุขภาพจิต, บริการตรวจสภาวะติดเกม, ความเครียด, ความฉลาดทางอารมณ์, ตรวจวัดพัฒนาการเด็กเล็ก, บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้นทุกวัย, แพทย์แผนไทยแนะนำวิธีคลายเครียด, ชมผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ป่วยจิตเวช, ผลิตภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือก และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
ทั้งนี้ ขอเชิญครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน เข้าร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. 0-5390-8500 ในวันและเวลาราชการ
 
31 ตุลาคม 2561 , 16:23 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม