ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เผยพร้อมจัด “CMRU Half Marathon 2018”

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยย้ำความปลอดภัยทุกด้านเตรียมพร้อมจัด CMRU Half Marathon 2018 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นี้ ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ “CMRU Half Marathon 2018” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม(สะลวง – ขี้เหล็ก) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน ตลอดจนศิษย์เก่า ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งเป็นการจัดหารายได้สมทบช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลการเรียนดีแต่คลาดแคลนทุนทรัพย์
การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป มีผู้สนใจสมัครกว่า 2,700 คน ในประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร, Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภท Fun Run ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม(สะลวง – ขี้เหล็ก) บนเส้นทางปิด ซึ่งมีความปลอดภัย 100 % ในด้านการจราจร
ด้าน ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการด้านการแพทย์และการพยาบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้จัดได้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยมากที่สุด จึงเตรียมความพร้อมเรื่องการแพทย์และพยาบาล โดยได้มีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ กว่า 130 คน เตรียมอำนวยความสะดวกและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะทางวิ่ง ทั้งทีมหน่วยแพทย์พยาบาลฉุกเฉิน, ทีมแพทย์หน่วยฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว,ทีมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเตรียมพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเพื่อป้องกันระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น ความสวยงามของสภาพพื้นที่ป่าสะลวงที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
31 ตุลาคม 2561 , 16:24 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม