โรงพยาบาลดารารัศมี เปิดศูนย์จักษุ รองรับผู้มีปัญหาสุขภาพด้านสายตา

  
    โรงพยาบาลดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์จักษุ รองรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคตา หลังพบ มีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
ที่โรงพยาบาลดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดห้องตรวจจักษุ โรงพยาบาลดารารัศมี ภายหลังได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาผู้ป่วย ประกอบกับทางโรงพยาบาลได้รับการบรรจุจักษุแพทย์ รองรับโครงการโรงพยาบาลตำรวจ ส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้เปิดให้บริการจักษุคลินิก ให้บริการตรวจโรคต้อกระจก ต้อหิน โรคเบาหวานที่ตา และโรคตาอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบัน พบว่า มีผู้ป่วยสูงอายุจำนวนมาก มีปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับโรคทางตา
ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ โดยขณะนี้โรงพยาบาลดารารัศมี กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องผ่าตัดเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการผ่าตัดโรคต้อกระจกและโรคทางตาอื่น ๆ ได้อีกด้วย
โรงพยาบาลดารารัศมี (Dararassamee Hospital) โรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ตั้งชื่อตามพระนามของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา สมัยเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเป็นกรมตำรวจ ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร และประกาศจัดตั้งเป็น "โรงพยาบาลดารารัศมี" ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลขึ้นตรงต่อสำนักแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ และในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานในระดับกองบัญชาการ โดยควบรวมสำนักงานแพทย์ใหญ่ (พต.) เข้าด้วยกัน ขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ส่งผลให้โรงพยาบาลดารารัศมี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
31 ตุลาคม 2561 , 18:17 น. , อ่าน 244  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย