แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปี 2562
พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อย และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อมก๋อย) ในการทำงานร่วมกับส่วนราชการในท้องที่ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่บ้านแม่ต๋อม
แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ควบคุมพื้นการปลูกฝิ่นในพื้นที่อมก๋อยให้ได้มากที่สุด ลดพื้นที่ในการปลูกฝิ่น และมีการประชาสัมพันธ์และมีการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ชุดลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการตั้งเป็น “อมก๋อยโมเดล”
การลงพื้นที่อำเภออมก๋อยในครั้งนี้ นอกจากลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยแล้ว ยังลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างโครงการถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล, เยี่ยมชมการแจกจ่ายยาเมทาโดนและพบปะผู้เข้ารับการบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดฝิ่น ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนากียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 
1 พฤศจิกายน 2561 , 12:37 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย