ธปท. เผยการเกษตรยังคงขยายตัวได้ ส่วนการท่องเที่ยวยังเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เผยเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรแปรรูปยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ
ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เป็นประธานแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาส 3 ของภาคเหนือยังทรงตัวจากไตรมาสก่อน ผลผลิตทางการเกษตรยังขยายตัวดี ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย และมันสำปะหลัง ยังมีราคาดีทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติที่ยังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย จากการเปิดเที่ยวบินตรงในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ ฮานอย,ใต้หวัน,ฮ่องกง,ย่างกุ้ง หรือ เมียนมา เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นๆ เดินทางมามากขึ้น สำหรับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลงจากหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหมวดชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เพราะมีการปรับสายการผลิต หรือลูกค้าลดสต๊อกลง จุดสำคัญของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเกษตรแปรรูปยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ด้านการบริโภคภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากการลงทุนในภาคการผลิต ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงแต่เป็นผลจากฐานสูงในปีก่อน
ทั้งนี้ แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจภาคเหนือ ช่วงไตรมาสสุดท้าย ด้านการเกษตร หากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ด้านอุตสาหกรรมยังต้องมีการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทางการไทยก็ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาไม่ให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงหรือหายไปจากเดิม และเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคเหนือมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สำคัญ
 
2 พฤศจิกายน 2561 , 17:37 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม