ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เน้นปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ..//

  
    ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผยหลีกเลี่ยงปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรในขณะนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ แต่จะเน้นไปที่พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง..// นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า หลังจากที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติการทำฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่มอก เขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา เป็นต้น จากการบินสำรวจและติดตามข้อมูลพื้นที่การเกษตรบริเวณภาคเหนือตอนบน พบว่า ขณะนี้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นที่ ทำให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จะเน้นการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อให้เก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง โดยได้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่เก็บเกี่ยว เนื่องจากในช่วงนี้ความกดอากาศสูงเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในบางพื้นที่ จนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปฏิบัติการ จำนวน 22 วัน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน จำนวน 10.359 ล้านลูกบาศก์เมตร จากแผนคาดการณ์ จำนวน 10 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมมีปริมาตรน้ำในอ่าง 125.22 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่าง ซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 5
 
2 พฤศจิกายน 2561 , 18:11 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด