พุทธศาสนิกชน ร่วมงานทำบุญปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่วัดสุรินทราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่

  
    พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐินสามัคคี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจุลกฐินล้านนาโบราณ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่วัดสุรินทราษฎร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่วัดสุรินทราษฎร์ (วัดป่าแง) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมพิธีแห่ผ้าไตรจุลกฐิน รอบอุโบสถ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์สืบชะตาเสริมบารมี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายผ้าไตรจุลกฐินแด่พระสงฆ์ที่ได้รับเลือก ในการรับไตรจุลกฐินในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากพระสงฆ์ทุกองค์แล้ว พร้อมกันนี้ยังได้มีการทำบุญทอดผ้าป่าและกฐินสามัคคีในการ หาทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอีกด้วย
จุลกฐิน ก็คือ คำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วน โดยอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว ต้องเริ่มตั้งแต่ปลูกต้นฝ้ายและเก็บฝ้าย มาทอ ตัดเย็บ ย้อม และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง ดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐินมีอานิสงส์มากยิ่งนัก เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดา หรือมหากฐิน เพราะมีระยะเวลาที่จำกัด
ทั้งนี้ วัดสุรินทราษฎร์ (วัดป่าแง) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส ฯ (เจ้าชีวิตอ้าว) อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในราวปี พ.ศ.2406 เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดป่าแง ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้าน โดยอาศัยสภาพตามภูมิศาสตร์ ที่หมู่บ้านนี้มีต้นไม้ที่ชื่อว่า ไม้มะแง มีลักษณะลำต้นมีสีเขียวมีหนามตามลำต้น มีผลโตเท่าลูกมะนาวมีรถเปรี้ยว ต่อมาวัดนี้ถูกน้ำพัดพังเสียหาย ครูบาสุริน เป็นผู้บูรณะ ชาวบ้านมีความเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของครูบาสุริน จึงได้ขนานนามวัดใหม่ เป็นวัดสุรินทราษฎร์เพื่อเป็นอนุสรณ์ครูบาสุริน ปัจจุบัน มีพระครูประภัสจินดาภร เป็นเจ้าอาวาส
 
4 พฤศจิกายน 2561 , 17:40 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย