กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ intergrated workshop of typhoon committee ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาตินวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับการพยากรณ์ไต้ฝุ่นลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คนจากสมาชิก 14 ประเทศ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับการพยากรณ์พายุไต้ฝุ่นและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับปีถัดไป เพื่อผลักดันและพัฒนากิจกรรมในด้านอุทกวิทยา การลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติการวิจัยและการฝึกอบรม ตลอดจนงานด้านอุตุนิยมวิทยา ในส่วนของประเทศไทยจะมีการนำเสนอนวัตกรรมด้านของการใช้เรดาร์สำหรับการพยากรณ์พายุไต้ฝุ่นซึ่งมีความแม่นยำในการพยากรณ์กว่าร้อยละ 80 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างรัดกุม ทันท่วงที และแจ้งไปยังประชาชนให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนานาประเทศ ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากนานาประเทศอีกด้วย
การประชุมในครั้งนี้ ยังเป็นการผลักดันขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบคณะกรรมการไต้ฝุ่นในทุกมิติ ทั้งงานด้านอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยา การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การวิจัยและการฝึกอบรมให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
 
5 พฤศจิกายน 2561 , 13:53 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย