เชียงใหม่ ย้ำผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนำประชาชนปฏิบัติตามประกาศฯ การปล่อยโคมลอยช่วงประเพณียี่เป็ง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่
ที่ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการปล่อยโคมลอยให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เส้นทางบินเชียงใหม่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ออน อำเภอแม่ริม อำเภอสันป่าตอง อำเภอสันกำแพง อำเภอหางดง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสารภี และอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือให้ท้องที่และท้องถิ่น ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์เกิดการปล่อยโคมลอยให้น้อยที่สุดหรือปล่อยโคมลอยในวันที่กำหนด ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน
สำหรับการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่น ให้กระทำได้ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 หรือ 22 พฤศจิกายน 2561 และวันแรม 1 ค่ำเดือน 12 หรือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น ถึง 01.00 น. ของวันถัดไป กรณีโคมควัน สามารถจุดได้ในเวลา 10.00 น - 12.00 น. โดยสามารถปล่อยได้เพียง 1 วัน คือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 หรือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยทุกปี สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดหากการจัดและปล่อยโคมลอย จนเกิดความเสียหายแก่ท่าอากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2610 หรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ในวันและเวลาราชการ
 
5 พฤศจิกายน 2561 , 16:12 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม