จังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัย เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสทั่วประเทศ 25 พ.ย. 2561 นี้
ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัย เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคทั่วประเทศในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพในส่วนของภาคเหนือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมวิ่งจำนวน 3,553 คน การแข่งขันมีทั้งหมด 4 ระยะได้แก่ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร จำนวน 210 คน, ระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร จำนวน 839 คน, ระยะเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร จำนวน 1,884 คน และระยะทางเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง 2 กิโลเมตร จำนวน 620 คน ซึ่งรายได้จากการสมัครจะมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งด้อยโอกาส ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ และการพยาบาล รวมไปถึงด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมวิ่งตลอดการแข่งขัน และจะมีการเชิญถ้วยพระราชทาน โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพรมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561นี้
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2325-6 ในวันและเวลาราชการ
 
6 พฤศจิกายน 2561 , 15:31 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม