จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เตรียมจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ที่ห้องประชุมริมน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยให้เชิญชวนจิตอาสาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และประสานขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และรถบรรทุก พร้อมทั้งประสานให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมสถานที่และการบริหารจัดการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ให้เพียงพอกับปริมาณของขยะและสิ่งปฏิกูลดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ร่วมกันรณรงค์ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% อาทิ ต้นกล้วย ใบตอง งดใช้กระทงที่ทำจากโฟม สำหรับกระทงขนมปังขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เนื่องจากจะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียในลำน้ำปิงและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ
 
6 พฤศจิกายน 2561 , 16:45 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย