กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคเหนือ สู่ลานนา 4.0

  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์ พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่ พัฒนาสู่เมืองอัจริยะ
ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ลานนา 4.0 พลิกโฉม เมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม โดยมีกลุ่มนักวิจัย และผู้ประกอบธุรกิจใหม่ในภาคเหนือเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาล การขับเคลื่อนโดยภูมิภาคมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อตอบโจทย์การเป็นไทยแลนด์ 4.0 คือการส่งเสริมการลงทุน และการสร้างนวัตกรรมผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศตามจุดแข็งและโอกาสในพื้นที่นั้นๆ สำหรับภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ในหลายๆ ปัจจัย อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรที่มีสารสำคัญสูงที่หลากหลาย มีความโดดเด่นในการผลิตอาหารแปรรูป ภูมิอากาศที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยมีวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ และเข้าถึงได้ง่ายด้วยการคมนาคมหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งมีคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การทำงานต้องการย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของตนมากขึ้น
ภายในงานมีพิธีมอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิของนวัตกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อมอบให้ประชาชนได้มีโอกาสนำนวัตกรรมไปใช้ในการประกอบกิจการ อาทิ เทคโนโลยีเอนไซม์ไลเปสสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว ที่ช่วยย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันที่สามารถดูดซึมได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร สูตรการผลิตลำไยอบกึ่งแห้งรูปแบบใหม่ให้เนื้อลำไยนุ่ม เคี้ยวง่าย น่ารับประทานเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาด เทคโนโลยีการคัดเพศน้ำเชื้อโคเนื้อสายพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรได้เพศของสัตว์ตามที่ต้องการ และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ข้าวเหนียวดำดอยสะเก็ด บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ เชียงใหม่จึงนับว่าเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งของคนรุ่นใหม่ โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากผลการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น จำนวนธุรกิจเกิดใหม่ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนผ่านการนำร่อง โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
 
7 พฤศจิกายน 2561 , 14:39 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม