เกษตรกรอำเภอดอยเต่า เลี่ยงลำไยในฤดู ปลูกลำไยนอกฤดูสร้างรายได้ราคาดี..//

  
    เกษตรกรอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พลิกชีวิตผลิตลำไยนอกฤดูแบบเกษตรแปลงใหญ่ สร้างรายได้สู่ชุมชน..// นางละออ ริญญา เกษตรอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไยเกษตรแปลงใหญ่ลำไยดอยเต่า ในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ออกผลผลิตสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยราคาปัจจุบันตะกร้าขาวตลาดจีนราคาประมาณ 38-42 บาท ต่อกิโลกรัม ตลาดอินโดจีนราคาประมาณ 36-38 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งสวนดังกล่าวได้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 40 บาท เนื่องจากผลลำไยมีขนาดใหญ่ และสีสวย ด้านนายปรีชา ปาสอน ประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ซึ่งเป็นเจ้าของสวนดังกล่าว กล่าวว่า ตนได้นำเทคโนโลยีด้านการตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงายเข้ามาใช้ ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา และง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ทั้งยังใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันการกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี สำหรับการทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกัน จำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 
17 พฤศจิกายน 2561 , 12:02 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด