ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ขณะที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย..// นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลลอยกระทง หรืองานประเพณียี่เป็งแล้ว ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋ลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการคุมเข้ม การเล่น – ขายประทัดยักษ์ และดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กำชับให้ทุกท้องที่ ท้องถิ่น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างทั่วถึง เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการเล่นประทัดยักษ์และดอกไม้เพลิงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นจำนวนมาก ส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ได้มีการบูรณาการกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้สอดส่อง ดูแลความเรียบร้อยโดยให้มีการสำรวจข้อมูลสถานที่จัดงานลอยกระทง สำรวจข้อมูลร้านค้า สถานที่จำหน่ายประทัดยักษ์ ดอกไม้ไฟ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และประสานเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทางสายต่างๆ ตลอดจนจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว รถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัยประจำสถานที่จัดงานลอยกระทง บริเวณที่มีการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และปล่อยโคมลอย เพื่อให้สามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที ส่วนทางด้านของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยาน สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด สุ่มตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยและลดปัญหาด้านการจราจรในช่วงดังกล่าว
 
18 พฤศจิกายน 2561 , 11:21 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด