นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” อย่างคึกคัก

  
    ประเพณียี่เป็งเชีงใหม่ เริ่มขึ้นแล้วอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ร่วมจุดผางปะตี๊ดกว่า 60,000 ดวง รอบคูเมืองเชียงใหม่
ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ร่วมกันจุดผางปะตี๊ด และแขวนโคมกว่า 10,000 ดวง บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ พี่น้องประชาชนชุมชนในเขตเมืองเก่า นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจุดผางปะตี๊ดกว่า 60,000 ดวง บริเวณ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง และบริเวณโดยรอบคูเมืองด้านใน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่า การจุดผางประทีปนี้ เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาพระเจ้า 5 พระองค์ ตามตำนานแม่กาเผือก และจุดบูชาพระรัตนตรัย รวมทั้งจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการบูชาแสงสว่างที่เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาลดั่งแสงจากผางประทีป กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา
ทั้งนี้ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” ประจำปี 2561 โดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเทียนบูชาเมือง โดยช่างฟ้อนจำนวน 800 คน บนถนนพระปกเกล้า บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึงสี่แยกกลางเวียง และยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์โคม ประดิษฐ์กระทง ตัดช่อประดับกระทง และหยอดผางปะตี๊ด อีกด้วย
 
21 พฤศจิกายน 2561 , 09:15 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย