ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ขอให้ตรวจสอบเวลาทำการบินจากสายการบิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในช่วงเทศกาลยี่เป็ง

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งเตือน ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบเวลาทำการบินจากเวปไซต์ หรือ Call Center ของแต่ละสายการบิน และวางแผนในการเดินทางมายังสนามบิน
นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 แจ้งเตือนไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้โดยสารที่จะเดินทางกับสายการบินต่าง ๆ ขอให้ตรวจสอบเวลาทำการบินจากเวปไซต์ หรือ Call Center ของแต่ละสายการบิน และวางแผนในการเดินทางมายังสนามบินโดยให้เผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน ในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่า จะส่งผลให้เกิดความคับคั่งของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนการจราจรภายในท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบ
ในการนี้ สายการบินต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยน และยกเลิกเที่ยวบิน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากโคมลอยที่อาจเกิดกับอากาศยาน โดยสายการบินต่างๆ จะทำการบินให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการอนุญาตปล่อยโคมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีเที่ยวบินยกเลิก 24 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน 30 เที่ยวบิน, วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีเที่ยวบินยกเลิก 39 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน 60 เที่ยวบิน และวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีเที่ยวบินยกเลิก 42 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน 44 เที่ยวบิน รวมมีเที่ยวบินยกเลิกทั้งหมด 105 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน 134 เที่ยวบิน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้ปล่อยโคมลอย โคมควัน ตามประเพณียี่เป็งได้ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 โดยโคมลอยสามารถปล่อยได้ในวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป สำหรับโคมควัน สามารถปล่อยได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
 
21 พฤศจิกายน 2561 , 16:24 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย