มช. สืบสานประเพณียี่เป็งจัดทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี 2561

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณียี่เป็ง จัดพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี 2561 เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา
ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แวน สุจิณโณ ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี 2561 พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก
ในช่วงประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือ เทศกาลลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคเหนือที่สืบทอดกันมายาวนานทุกปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้สืบสานการจัดพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนาขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพลังด้านจิตใจ พลังปัญญา และพลังความสามัคคี ส่งเสริมให้องค์กรเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ภายในพิธีมีการแสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมือง 1 กัณฑ์ พิธีปัดเคราะห์ สะเดาะภัย และถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ ซึ่งหลายแห่งมักจะจัดให้มีพิธีทำบุญล่องสะเปาขึ้น ในช่วงประเพณีเดือนยี่เป็ง ซึ่งการล่องสะเปานั้นเป็นพิธีที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ สะเดาะภัย โดยการตัดเล็บ ตัดผม หรือสิ่งของที่ต้องการปล่อยเคราะห์ไว้ในสะเปา เพื่อนำไปลอยตามประเพณีที่แม่น้ำปิง
 
22 พฤศจิกายน 2561 , 12:21 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม