เชียงใหม่ เปิดโครงการความร่วมมือเกษตรไทยและจีน

  
    มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมพาณิชย์ มลฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการความร่วมมือทางด้านการเกษตร เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางเกษตรสมัยใหม่
ณ บ้านเกษตรใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือเกษตร ไทย – จีน พร้อมด้วยนายเหริน ยี่ เซิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากกรมพาณิชย์ มลฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย และนักธุรกิจจากมณฑลซานตง เข้าร่วม
นายเหริน ยี่ เซิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในช่วงปี 2561 ปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่าสูงถึง 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญในนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เป็นผู้ริเริ่มในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จึงได้มีการร่วมกันผลักดัน ข้อเสนอแนะหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้มีความเจริญก้าวหน้า เชื่อมโยงการพัฒนาประเทศและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ
ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยและจีนได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมพาณิชย์ มณฑลซานตง จัดทำโครงการแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีทางเกษตรสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีคุณภาพและปริมาณความต้องการตามท้องตลาด
ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือเกษตรไทย – จีน เป็นการดำเนินการสาธารณประโยชน์ สนับสนุนการก่อสร้างโรงทดลองแปรรูปสินค้าการเกษตร โรงทดลองสายพันธ์เห็ด ศูนย์บริการหลังการขาย และศูนย์อบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจได้รับทราบ
 
23 พฤศจิกายน 2561 , 16:41 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม