บรรยากาศงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่วันสุดท้าย นักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชมความงดงามของขบวนแห่กระทงใหญ่

  
    นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แห่ชมความงดงาม อลังการของขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ วันสุดท้ายอย่างคึกคัก
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 5,000 คน เข้าร่วมชมความงดงาม อลังการของขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 24 ขบวน ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” : เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามและมีคุณค่าของนครเชียงใหม่ ภายใต้รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทั้งนี้ ขบวนกระทงใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ มุ่งเน้นให้มีสีสันที่สวยสด งดงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
 
23 พฤศจิกายน 2561 , 19:56 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย