บรรยากาศการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ - สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    บรรยากาศการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและนักวิ่งกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
บรรยากาศการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและนักวิ่งกว่า 2 พันคน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งการวิ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร, Mini-Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร, Cancer walk and run ระยะทาง 2 กิโลเมตร ด้านผลการแข่งขันผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี Mini-Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภทชาย ได้แก่ นายจาตุรนต์ เขื่อนแก้ว, ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวสุณีกา ปรีชาโปร่ง, Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทชาย ได้แก่ นายวงศ์บวร มัสดี, และประเภทหญิง นางสาวอัญชลี ชัยนวล โดยผู้ชนะการแข่งขันเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนักวิ่งประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตรที่วิ่งเข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด 60 คนแรก ได้รับพระราชทานเข็มผู้พิชิต โดยเข้ารับพระราชทานเข็มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 “สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย จัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภูมิภาค เพื่อสานต่อพระปณิธานอันแน่วแน่ พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทย
 
25 พฤศจิกายน 2561 , 12:11 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย