นักท่องเที่ยว ยังหนาแน่นในวันสุดท้ายของงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     นักท่องเที่ยวต่างทะยอย เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกในวันสุดท้ายกันอย่างหนาแน่นเช่นเคย ในขณะที่ร้านค้าจากต่างประเทศ ได้ปิดร้านแล้วภายในอาคารเอ็กซ์โปร์
ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลก ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้าชม ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานก็ตาม ในขณะที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากเคนย่า และซูดาน ภายในอาคารเอ็กซ์โป ได้ปิดร้านแล้ว คงเหลือแต่สวนของต่างประเทศที่จัดแสดงภายในอาคาร
สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก ตลอดระยะเวลาของการจัดงานรวม 91 วัน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมแล้ว จำนวน 3,781,624 คน เฉพาะวันอังคารที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าชมงาน 45,413 คน
 
31 มกราคม 2550 , 12:35 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ตระการศักดิ์ สมควร เชียงใหม่