โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยเปิดบริการร้านสาธารณสุขชุมชน

  
    ร้านสาธารณสุขชุมชนเปิดบริการจำหน่ายพืชผักและเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยแก่ประชาชนแล้ว ชูจุดเด่นผักกระถางที่เก็บกินได้เป็นเวลานานสำหรับประชากรเขตเมือง
โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ทำพิธีเปิดร้านสาธารณสุขชุมชนที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในร้านมีการจำหน่ายผลผลิตของโครงการที่ผลิตโดยกลุ่มสมาชิกเกษตรกรเครือข่ายอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยทั้ง 3 ระบบคือ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรปลอดภัย
นางสาวอัมพรภัฏ สุขเกษม ผู้ประสานงานโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยกล่าวว่า จุดเด่นของร้านที่ต้องการนำเสนอเป็นพิเศษคือผักกระถาง ซึ่งเหมาะสำหรับครอบครัวที่ไม่สะดวกต่อการปลูกพืชผัก แต่จะมีผักสดจากต้นไว้บริโภคได้ตลอดเวลา และสามารถนำมาเปลี่ยนชนิดของผักจากทางร้านได้ตามต้องการ
สำหรับร้านสาธารณสุขชุมชน เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. และในอนาคต ทางร้านจะจัดทำระบบสมาชิกผู้บริโภค เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมการขาย ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเพื่อการบริการที่ดีต่อไป
 
31 มกราคม 2550 , 15:40 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่