ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อลดความแออัดและรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นในอนาคต

  
    ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อลดความแออัดและเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้มากกว่า 16 ล้านคน
นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินเข้า – ออก กว่าวันละ 250 เที่ยว และรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 35,000 คน ต่อวัน ในปีที่ผ่านมามีการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และผู้ย้ายถิ่นฐานมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 10 ล้านคนเดินทางเข้าออกในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำให้เกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ในการพัฒนาท่าอากาศยานทุกครั้ง จะต้องมีการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ซึ่งสำหรับจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ก่อนจะมีการเริ่มโครงการขึ้นในปีงบประมาณ 2563 โดยจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยในระยะที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่อีก 1 หลัง ทางด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เมื่อแล้วเสร็จจะรองรับผู้โดยสารได้เท่ากับอาคารผู้โดยสารเดิม 2 หลังรวมกัน ทางด้านปัญหาด้านการการจราจร จะมีการสร้างอาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาคารที่จอดรถยนต์ จากปัจจุบันสามารถรองรับรถได้ประมาณ 700 คัน จะมีการปรับปรุงเป็นอาคารจอดรถ จำนวน 5 ชั้น ซึ่งคาดว่าจะรองรับรถได้ประมาณ 2,000 คัน
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะ 1 จะดำเนินการในปี 2562 - 2568 โดยได้มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาการแออัดตามแผนการพัฒนา การจราจร และการสาธารณูปโภคของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
 
13 ธันวาคม 2561 , 13:37 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม