ธนาคาร SMEs. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านแหล่งเงินทุน..//

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านเงินทุนขยายธุรกิจการค้า ..// นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยราคาพิเศษ 1-3 % สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร ที่มีความประสงค์จะขยายกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รอบที่ 1 โดยรอบนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อจำนวน 20 ราย วงเงินกว่า 16 ล้านบาท และรอบต่อไปจะเปิดคลินิกให้คำปรึกษาฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำหรับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย ให้บริการทางการเงินกับSMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
 
14 ธันวาคม 2561 , 14:58 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด