ธอส.เดินหน้า “โครงการบ้านล้านหลัง”..//

  
    ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตเชียงใหม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผย ธอส.เดินหน้า “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนประชาชนรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท จองสิทธิสินเชื่อ โครงการบ้านล้านหลัง ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ 23 ธันวาคม นี้ ..// นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตเชียงใหม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ โครงการบ้านล้านหลัง ภายใต้วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือ ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มวัยทำงาน หรือ ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ล่าสุดทางธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนที่จะมายื่นจองสิทธิสินเชื่อในโครงการบ้านล้านหลัง ทั้งทางด้านระบบไอทีที่เชื่อมโยงข้อมูลการจองจากทุกสาขาที่เปิดให้จองสิทธิทั่วประเทศ ซึ่งรายงานผลแบบ Real Time โดยลูกค้าสามารถจองสิทธิเพื่อซื้อทรัพย์ในจังหวัดใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจอง ณ ที่ทำการสาขาของรายการทรัพย์ที่ต้องการซื้อ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนจองสิทธิสินเชื่อรายย่อยโครงการบ้านล้านหลัง ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. วันเดียวพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย ในโครงการบ้านล้านหลังมีวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้กู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกกับที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นดังนี้ กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท / คน / เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – ปีที่ 5 คงที่ 3.00% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม และกรณีรายได้เกิน 25,000 บาท / คน / เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - ปีที่ 3 คงที่ 3.00 % ต่อปี เงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท เช่นกัน โดยสามารถจองสิทธิได้ที่ที่ทำการสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งยกเว้นสาขาในศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า และผู้จองสิทธิต้องเดินทางมาด้วยตนเอง พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000 หรือ ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
14 ธันวาคม 2561 , 14:59 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด