ภาคเอกชนเสริมศักยภาพ ภาคีเครือข่ายก้าวสู่ Smart Economy Smart City

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา ‘เชียงใหม่ 2019 Smart Economy Smart City ก้าวใหม่ สู่อนาคตที่มั่นคง’ สนับสนุนธุรกิจไทยไม่ให้ล้าหลัง ที่ ห้องลานนา บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ‘เชียงใหม่ 2019 Smart Economy Smart City ก้าวใหม่ สู่อนาคตที่มั่นคง’ มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาครัฐ มีนโยบายมุ่งยกระดับโครงสร้างที่สำคัญ หลายโครงการ อาทิ แผนการลงทุนสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่2 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ,โครงการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 3 เส้นทาง ระยะทาง 36 กิโลเมตร รองรับการเดินทางและแก้ไขปัญหาจราจรพร้อม พัฒนาสู่ Smart City และการพัฒนาสุขภาพ wellness city รวมถึงการพัฒนาอื่นๆ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนธุรกิจไทย ให้ทันโลก, การบรรยายพิเศษ Smart Economy Smart City , การพลิกธุรกิจ พลิกอนาคต ของธุรกิจที่มีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอดธุรกิจไทยให้ก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและขยายตัวไปในทิศทางที่มั่นคงนั้น เป็นเรื่องสำคัญ ที่นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ควรนำไปพิจารณาเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่ควรปล่อยประละเลย อย่างไร้ทิศทาง สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
14 ธันวาคม 2561 , 18:33 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม