เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ “ฟอร์มูล่าม้ง 2018” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ “ฟอร์มูล่าม้ง 2018” สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทางขึ้นดอยม่อนล้าน บริเวณด้านหน้าม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ หรือ ฟอร์มูล่าม้ง 2018 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ไว้ซึ่งการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
สำหรับเส้นทางการแข่งขัน เป็นทางลงเขาและโค้งที่ลาดชัน มีระยะทางประมาณ 300 เมตร มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 22 คน จากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 13 หมู่บ้าน โดยจับสลากแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แข่งแบบประกบคู่แพ้คัดออก กระทั่งได้ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มมาประกบคู่กัน จนเหลือคู่ชิงชนะเลิศ และใครเข้าถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ โดยผู้เข้าแข่งขัน ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตราย เช่น หมวกกันน็อค, สนับเข่า เป็นต้น และมีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน
"รถล้อเลื่อนไม้" หรือ "ฟอร์มูล่าม้ง" เป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตรในอดีต แต่ในยุคปัจจุบันรถล้อเลื่อนไม้นี้เป็นเพียงการละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานภายในหมู่บ้าน และขยายเป็นการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้าน โดยผู้เข้าแข่งขันหรือนักแข่ง"รถล้อเลื่อนไม้" ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การผลิตรถล้อเลื่อนไม้สำหรับการแข่งขันที่ไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ กลไกมอเตอร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ นอกจากไม้ รวมถึงความสามารถในการบังคับรถบนเส้นทางการแข่งที่เป็นทางลงเขาและโค้งลาดชัน
 
15 ธันวาคม 2561 , 14:52 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย