จังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร 17 ร้าน ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณามอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 17 ร้าน ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 33 ร้าน โดยเป็นร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เดิมจำนวน 16 ร้าน และมีร้านอาหารที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2561 จำนวน 17 ร้าน นอกจากนี้ จะได้มีการต่อยอด เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่กับร้านอาหาร Thai SELECT เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการสำรวจความต้องการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ของร้านอาหาร Thai SELECT และจะมีการขยายผลออกไปยังสมาคมโรงแรมทั่วจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ทั้งนี้ Thai SELECT คือ ตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือก เพื่อการันตีว่า ร้านนี้มีรายการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ Thai SELECT PREMIUM บนพื้นสีทอง Thai SELECT บนพื้นสีแดง และ Thai SELECT UNIQUE บนพื้นสีส้ม สำหรับอาหารประจำท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ โดยร้านอาหารไทยที่ติดตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะต้องเป็นร้านอาหารที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด มีมาตรฐานวิธีการปรุงตามแบบฉบับอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารของไทย รวมถึงตกแต่งบรรยากาศร้านที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่ด้วย ซึ่งประเมินผ่านการให้คะแนนตามหัวข้อที่กำหนด
 
15 ธันวาคม 2561 , 17:18 น. , อ่าน 42  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย