มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัล

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเปิดศูนย์ Chiang Mai Chengdu Sister Cities Research Center ต่อยอดความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภายใต้นโยบาย One Belt One Road เชื่อมโยงการค้าบนโลกดิจิทัล
ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr. Luo Qiang นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู และรองเลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์จีน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Overseas Education, Chengdu University เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาของประเทศจีน One belt one road ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ Chiang Mai Chengdu Sister Cities Research Center เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านการวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Cross Border, E Commerce, Tourist, Smart Tourism, Big Data , Machine Learning และ ปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงศักยภาพด้านการค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทั้งสองเมือง สามารถร่วมมือกันได้ โดยผ่านงานวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวเพื่อดำเนินความร่วมมือให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งเสริมความเป็นบ้านพี่เมืองน้องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน บนโลกดิจิทัล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
16 ธันวาคม 2561 , 13:34 น. , อ่าน 40  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย