จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

  
    สำนักการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการระลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค.
ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการระลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. มีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ วิ่งผลัด การวิ่งสามขา รวมถึงการประกวดกองเชียร์ สร้างความคึกคัก สนุกสนาน ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร
พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจ
 
16 ธันวาคม 2561 , 18:33 น. , อ่าน 40  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย