สาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ ช่วงฤดูหนาวนี้ ห้ามดื่มเหล้า ผิงไฟในเต็นท์ อาจถึงตายได้

  
    สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว เตือนการดื่มเหล้า ไม่ได้ช่วยคลายหนาว แต่อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ทำให้อากาศเย็นลงจากเดิมและในบางพื้นที่อาจจะเย็นลงโดยเฉียบพลัน จึงขอเตือนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้ดูแลสุขภาพและมีความเตรียมพร้อมในการอบอุ่นร่างกาย โดยจุดที่จะต้องดูแลให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษ คือ ศีรษะ คอ และหน้าอก ตลอดจนควรป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพร รสชาติเผ็ดร้อน อาทิ พริก ข่า ขิง กะเพรา เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว รวมทั้งจุดเตาผิงไฟในเต็นท์ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชนที่ยังคงมีความเชื่อว่าการดื่มสุราจะช่วยแก้หนาวได้ ซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นเรื่องที่อันตรายมาก หากดื่มเข้าไปมากแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้เมาจนหลับไปโดยไม่ได้ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอย่างเพียงพอก่อน จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ และมักพบในผู้ที่มีประวัติดื่มสุรา เป็นประจำเกือบทุกปี อย่างไรก็ตามประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211048 ต่อ 110 สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
17 ธันวาคม 2561 , 17:37 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม