เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค..//

  
    สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค เพชรแห่งอันดามัน ท่องเที่ยวสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ เยือนถิ่นล้านนา กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ..// ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จัดโครงการส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค “เพชรแห่งอันดามัน ท่องเที่ยวสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์ เยือนถิ่นล้านนา” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 3 จังหวัด ร่วมงานกว่า 20 บริษัท ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตสินค้าโอทอป การจัดทำโฮมสเตย์ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใช้สื่อโซเชียลไปในทางที่ถูกต้องเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคง มั่งคั่ง และยกระดับการท่องเที่ยวต่อไป
 
18 ธันวาคม 2561 , 16:40 น. , อ่าน 42  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด