เชียงใหม่ จัดโครงการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อสร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้กระทำความผิดในขณะมึนเมา หวังลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้กระทำความผิดในขณะมึนเมาสุรา หวังลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
นางวันทนา คันธาเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มผู้กระทำผิดในข้อหา ขับรถในขณะมึนเมาสุรา เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ยานพาหนะ และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย จำนวนมากถึง 2,320 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการขับขี่ปลอดภัยและรักษากฎจราจร” ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายหรือสิทธิประโยชน์ ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภัยหรือผลกระทบอันเกิดจากการดื่มสุรา/เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ กฎหมายจราจรด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงการขับขี่อย่างมีทักษะและปลอดภัยในระดับสากล
ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้กระทำผิดเกิดความตระหนักและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการลดปัจจัยหรือโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ รวมถึงเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้อีกด้วย
 
18 ธันวาคม 2561 , 16:49 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม