จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และขยายผลพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้ม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น โดยขยายผลพื้นที่เดิม
นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำนวน 34 แห่ง ทั้งระดับอำเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น โดยขยายผลพื้นที่เดิม ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอใกล้เคียง กว่า 150 ร้านค้า เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า อาทิ ผัก ผลไม้ อาหาร สินค้าเกษตร ผักผลไม้ปลอดภัย ขนมพื้นบ้าน เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ของใช้ และของที่ระลึก
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ข่วงสันกำแพง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ข่วงสันกำแพง เปิดจำหน่ายสินค้าในวันจันทร์ วันพุธและวันเสาร์ ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 
18 ธันวาคม 2561 , 16:51 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม