จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับ 6 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลักของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ประกอบด้วย มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านของคน โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการใช้มาตรการและการมีส่วนร่วมของชุมชน, มาตรการลดความเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงถนนที่เป็นจุดเสี่ยง ติดตั้งไฟส่องสว่าง รวมถึงมีการใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมเพื่อชะลอความเร็วของรถ, มาตรการลดความเสี่ยงด้านพาหนะ สั่งการให้มีการตรวจสอบ คุมเข้ม รถโดยสารสาธารณะต้องมีความพร้อมในการให้บริการ รวมถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกัน, มาตรการในการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ต้องมีมาตรการที่รัดกุม รวดเร็วและทันท่วงที, มาตรการการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางน้ำ, และมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องดำเนินการตามมาตรการหลักในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ต้องลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ให้มากที่สุดเปรียบเทียบกับสถิติ 3 ปีที่ผ่านมา โดยให้แบ่งการดำเนินการออกเป็น ในช่วงเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และในช่วงควบคุมเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 หรือในช่วง 7 วันอันตราย ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกมิติ ภายใต้หัวข้อ “การขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 
19 ธันวาคม 2561 , 13:34 น. , อ่าน 38  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย