จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หวังให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข
ณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ครบรอบ 1 ปี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ขยายผลสู่การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตลาดประชารัฐเป็นตลาดที่มีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของประชาชน ความสำเร็จใน 1 ปีที่ผ่านมา ตลาดประชารัฐแห่งนี้ มีการขยายและพัฒนาตลาดเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ซื้อสินค้า รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและดูแลตลาดให้เป็นตลาดที่ดำรงวิถีชีวิตของชุมชนไว้ ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผลให้สามารถขายสินค้าประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และการมอบประกาศนียบัตรแก่จิตอาสาผู้ดูแลความสะอาด ให้ตลาดมีความเรียบร้อยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายและงดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
ทั้งนี้ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้(ข่วงสันกำแพง) เปิดจำหน่ายสินค้าในวันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์ ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอใกล้เคียง กว่า 200 ราย เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า อาทิ ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรปลอดภัย อาหาร และขนมพื้นบ้านต่างๆ ตามแนวคิดตลาดที่มีความผูกพัน มีความสำเร็จ หมู่บ้านเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้แห่งอื่นต่อไป
 
19 ธันวาคม 2561 , 20:28 น. , อ่าน 37  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม