เลขา BIE. ประเมินคะแนนเต็มสิบให้งานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    
เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลกพอใจการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในประเทศไทย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ทั้งการบริหารจัดการ ความสวยงาม และความสำเร็จมีผู้เข้าชมงานสูงกว่าที่คาดหมาย
นายวี จี ลอสเซอเทเรส เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลก หรือ BIE แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงมุมมอง ศักยภาพการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย และผลการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของประเทศไทย แก่สื่อมวลชน โดยกล่าวแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของงานทั้งในแง่ของการบริหารจัดการ ความสวยงามของสวนและพืชพันธุ์ รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกินกว่าคาดหมายจำนวนมาก โดยแต่ละประเทศได้แสดงออกถึงความสวยงาม การพัฒนาด้านการศึกษาสะท้อนความเป็นประเทศนั้น ๆ อย่างแท้จริง แม้ว่าการเตรียมงานจะเป็นระยะเวลาอันสั้น แต่ก็พบว่างานประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ซึ่งหากมีการประเมินให้คะแนนก็ให้เต็ม 10 ทั้งเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน รสนิยมในการจัดงานที่ดี ทำให้งานออกมาดีในสายตาชาวโลก
สำนักงานมหกรรมโลกนั้นมีสมาชิก 98 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดงาน โดยการจัดงานที่สำนักงานมหกรรมโลกจะสนับสนุนครั้งต่อไปคืองาน Expo Zaragoza 2008 ที่ประเทศสเปน
 
31 มกราคม 2550 , 22:47 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่