ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบผ้าห่มกันหนาว ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว และจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่อำเภออมก๋อย สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่
พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปิตุคี, บ้านขุนหาด, บ้านห้วยตอง, บ้านแม่แฮ, บ้านขุนสอง, บ้านห้วยโค้ง ตำบลยางเปียง, บ้านสะเรเดคี บ้านตะกอทะ ตำบลสบโขง และบ้านแม่ระอาใน บ้าน ฉุ้ยมอ บ้านลูกูดู ตำบลแม่ตื่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, การบริการตัดผม และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยทุกหน่วยงานจะบูรณาการร่วมกัน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบำบัดผู้เสพติดฝิ่น และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ลด ละ เลิก การปลูกฝิ่นอย่างเด็ดขาด ไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม่เผาป่า และให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแนวทางพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งให้น้อมนำพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการประพฤติตนให้มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน และได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่เปลี่ยนความคิด กลับใจเลิกปลูกฝิ่น ให้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ให้ผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำมามอบให้กับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้คืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศล
 
20 ธันวาคม 2561 , 11:29 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย