องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเทศกาล Botanic Festival 2019 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2019 ผักสวนครัว รั้วดอกไม้ สร้างสีสันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Botanic Festival 2019 ผักสวนครัว รั้วดอกไม้ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืช ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัย และให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้ ที่มีทั้งความสวยงามและความรู้ เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะได้เข้ามาสัมผัสความงดงามและคุณค่าของพฤกษานานาชนิด ในพื้นที่กว่า 3,500 ไร่
ภายในงาน พบกับนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์สาขา กิจกรรมสร้างสรรค์จากพืชผักสมุนไพรและดอกไม้ การจัดแต่งสวนด้วยผักสวนครัว นิทรรศการผักพื้นบ้าน อุโมงค์ฟักแฟงแตงกวา สวนผักออแกนิค กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร และเลือกซื้อสินค้า OTOP จากชุมชน ชิมอาหารหลากเมนูกับ Food Market และดนตรีสุนทรีย์ในสวน
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชน เที่ยวชมงาน Botanic Festival 2019 ผักสวนครัว รั้วดอกไม้ ตั้งแต่วันนี้ - 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5384-1009 หรือ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
21 ธันวาคม 2561 , 15:42 น. , อ่าน 41  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม