บรรยากาศหลังวันปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯค่อนข้างเงียบเหงา

  
    
บรรยากาศหลังวันปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯค่อนข้างเงียบเหงา ขณะที่กรมวิชาการเกษตรทำพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากพิธีปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมากแล้ว วันนี้ นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้นำคณะทำงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขณะที่สถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกได้ปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา ส่วนด้านในนั้นได้เริ่มมีการรื้อถอนส่วนที่เป็นชั่วคราว เช่นนิทรรศการภายในอาคาร Expo Center และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งงานมีรถและเครื่องจักรทยอยลำเลียงอุปกรณ์บางส่วนออกไป ขณะเดียวกันยังมีขยะที่ต้องรับการกำจัดอีกจำนวนหนึ่ง
สำหรับผู้เข้าชมงานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2549- 31 มกราคม 2550 มีจำนวน 3,840,468 คน โดยการเข้าชมงานพบว่าร้อยละ 50 มาเป็นหมู่คณะ เคยมีสถิติ 1 วันมีผู้เข้าชมงานเป็นหมู่คณะมากที่สุดถึง 1,300 คณะ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวต่างชาติเข้าชมงานกว่า 3 แสนคน โดยเฉพาะกลุ่มเอเชีย ยุโรปและแสกนดิเนเวีย
ร้อยละ 10 ของนักท่องเทียวใช้บัตรเข้าชมแบบหลายครั้งซึ่งจำหน่ายไปทั้งสิ้น 2 แสนใบ และมีผู้เข้าชมงานสถิติหลายครั้งมากที่สุดคือนางสุคนธ์ คันทราช จังหวัดเชียงใหม่
รายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการจัดงานเป็นรายได้ที่เข้ากรมวิชาการเกษตรทั้งสิ้น
 
1 กุมภาพันธ์ 2550 , 13:07 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่