บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    บรรยากาศการรายตัวและเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากมีผู้สมัครที่ต้องการรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้ามารายงานตัวและเลือกกันเองแต่ละกลุ่มจำนวนมาก
ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศการรายตัวและเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากมีผู้สมัครที่ต้องการรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งคุณสมบัติผ่านครบถ้วน จากการสมัครด้วยตนเองเดินทางเข้ามารายงานตัวและเลือกกันเองแต่ละกลุ่มจำนวนมาก
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด 226 คน โดยเป็นการสมัครด้วยตนเองจำนวน 218 คน และผู้สมัครโดยมีองค์กรแนะนำ จำนวน 8 คน โดยกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่มีผู้สมัครและคัดเลือกมากที่สุด ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องลงคะแนนเลือกกันเองในกลุ่มให้เหลือกลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละคนสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มของตนเองได้ไม่เกิน 2 คน สำหรับผู้สมัครโดยมีองค์กรแนะนำ จำนวน 8 คนไม่ต้องมีการเลือกเนื่องจากมีผู้สมัครไม่ถึงกลุ่มละ 4 คน
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการลงคะแนนเลือกกันเองและการรายงานตัวของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ ก่อนที่จะมีการลงคะแนน ซึ่งคาดว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จและทราบผลผู้ได้รับเลือกภายใน เวลา 12.00 น. ซึ่งในวันนี้จะเหลือผู้สมัครที่ผ่านเข้าไปเลือกในระดับประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 48 คน โดยเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง จำนวน 40 คน และผู้สมัครโดยองค์กรแนะนำอีก 8 คน ซึ่งจะมีการเลือกระดับประเทศ อีกครั้งในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นี้
 
22 ธันวาคม 2561 , 11:59 น. , อ่าน 39  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม