มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์กรมบังคับคดี ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ

  
    กรมบังคับคดี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ นัดที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2561 มีผู้สนใจเข้าซื้อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชานสามารถซื้อทรัพย์สินจากการบังคับคดีด้วยความสะดวกรวดเร็ว
นางชนิดา เพชรโปรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี เปิดเผยว่า การจัดมหกรรมขายทอดตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กรมบังคับคดี ได้ผลักดันทรัพย์ของกรมบังคับคดีโดยใช้ นโยบาย 2 เร่ง ได้แก่ การเร่งรัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ และเร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันทรัพย์ออกจากกระบวนการบังคับคดี และเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งในครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์ของ 6 จังหวัด รวม 7 หน่วยงาน ประกอบ ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนสามารถซื้อทรัพย์จากการบังคับคดีด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทรัพย์ที่ประกาศขาย ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าและห้องชุด จำนวนทั้งสิ้น 570 คดี 635 รายการ ราคาประเมินทรัพย์กว่า 682 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำหรับการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ได้ดำเนินการตาม 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ในส่วนของการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี นัดที่ 2 - 4 จะกลับไปขายที่สำนักงานบังคับคดีเจ้าของพื้นที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.led.go.th โทร. 0-2881-4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
 
22 ธันวาคม 2561 , 14:10 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม