มอบรางวัลคนดีสรีเวียงเจียงใหม่ ประจำปี 2549

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ฤกษ์มอบรางวัลคนดีสรีเวียงเจียงใหม่ ประจำปี 2549 หลังจากมีปัญหาช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่สามารถจัดงานได้
ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ เชียงใหม่ ธ ครองราชย์ครบ 60 ปี ก้าวรับปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษามหาราชา ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนั้นคือการคัดเลือกบุคคลเป็นคนดีสรีเวียงเจียงใหม่ ประจำปี 2549 ซึ่งผลการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นก่อนการจัดงาน Chiang Mai Count Down 2007 แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นจนต้องยกเลิกการจัดงานไปนั้น
เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับคนดีสรีเวียงเจียงใหม่ขึ้นวันนี้ (1 ก.พ.50) ที่โรงแรมรอยัลเพนนินซูล่า โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย
คนดีสรีเวียงเจียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2549 ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์
คนดีสรีเวียงเจียงใหม่ ประจำปี 2549 สาขาด้านการเมืองการปกครอง นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาด้านการกีฬา นางสาวธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สาขาด้านวิชาการและการศึกษา นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด สาขาด้านการสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์ พงษ์ศิริ ปรารถนาดี ข้าราชการบำนาญ สาขาด้านสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดนุวัต เพ็งอ้น อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นายรุ่ง จันตาบุญ ผู้ออกแบบก่อสร้างหอคำหลวงในงานพืชสวนโลก สาขาด้านศิลปวัฒนธรรม ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาด้านศิลปิน นางบัวซอน ถนอมบุญ แม่ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ส่วนสาขาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมไม่มีผู้เสนอชื่อ
 
1 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:46 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่