งานเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา 18-19 กุมภาพันธ์นี้ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะกรรมการจัดงานแถลงความพร้อมการจัดงานไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา มีกิจกรรมมากมายทั้งขบวนพาเหรด กิจกรรมบนเวที การประกวดร้องเพลงจีน ประกวดมิส เชียงใหม่ ไชน่า ทาวน์ ประกวดคิดดี้ ตี๋หมวย ประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง การแสดงนิทรรศการและศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน และพิเศษ การแสดงมังกรคาบแก้วบนเสาสูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
งานไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน 18-19 กุมภาพันธ์ 2550 ณ บริเวณถนนข่วงเมรุ หรือ ตรอกเล่าโจ้ว และถนนวิชยานนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 
1 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:47 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่