ผู้ออกแบบหอคำหลวงในงานพืชสวนโลกรับรางวัลคนดีสรีเวียงเจียงใหม่

  
    สล่าวัย 35 ปี ผู้ออกแบบหอคำหลวงในงานมหกรรมพืชสวนโลก ได้รับรางวัลคนดีสรีเวียงเจียงใหม่ประจำปี 2549 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น 1 ใน 9 สาขาที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้น
ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ เชียงใหม่ ธ ครองราชย์ครบ 60 ปี ก้าวรับปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษามหาราชา ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนั้นคือการคัดเลือกบุคคลเป็นคนดีสรีเวียงเจียงใหม่ ประจำปี 2549 จำนวน 9 สาขา ซึ่งผลปรากฎว่า นายรุ่ง จันตาบุญ สล่าผู้ออกแบบหอคำหลวง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เป็นผู้ได้รรับการคัดเลือกเป็นคนดีสรีเวียงเจียงใหม่ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายรุ่ง จันตาบุญ ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นสล่าและผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น ซึ่งนอกจากออกแบบหอคำหลวงแล้ว ยังมีผลงานการออกแบบสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเช่น วัดโลกโมฬี วัดป่าดาราภิรมย์ วัดหนองเจ็ดริน พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า และหอแก้วแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น
สำหรับหอคำหลวงนับเป็นจุดยอดนิยมอันดับหนึ่งในงานพืชสวนโลก โดยพบว่าร้อยละ 95 ของนักท่องเที่ยวจะต้องมาแวะที่หอคำหลวง สร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนจัดแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังลงรักปิดทองลายกำมะลอ เน้นโทนสีแดง เทาและทอง ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง หนึ่งในจิตรกรเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และต้นบรมโพธิสมภาร ที่มีใบเท่ากับจำนวนวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ส่วนชั้นล่างจัดเป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศไทย
 
2 กุมภาพันธ์ 2550 , 11:49 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่