ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” ..//

  
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” หารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์..// ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานราตรีแม่โจ้ ภายใต้แนวคิด “คาวบอยน้ำปู๋” ซึ่งเป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน กิจกรรมภายในงานมีการบรรเลงดนตรีแนวคันทรี่ สลับกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนแฟนซีหนุ่มสาวคาวบอย การแสดง Cowboy dance ชมขบวนรถโบราณ การแสดงพลุเฉลิมฉลองแม่โจ้ 85 ปี: ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร การประกวดการแต่งกายสไตล์คาวบอยน้ำปู๋ สำหรับ งานดังกล่าวจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้น ณ ลานน้ำพุกาดดอกไม้ นิ่มซี่เส็งขนส่ง สำนักงานใหญ่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอซื้อบัตร ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3042-44
 
8 มกราคม 2562 , 15:50 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด