ภาคเอกชน กระตุ้นคนเชียงใหม่ ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในการจับจ่ายซื้อของ

  
    ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ เดินหน้างดแจกถุงพลาสติกตามโครงการพุธนี้ไม่มีถุง เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นางประคองกาญจน์ ปราครุฑ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต เปิดเผยว่า ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้จัดทำโครงการ Greenie Wednesday พุธนี้ไม่มีถุง ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยทางห้างฯ มีการงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธของสัปดาห์ และเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการนำถุงผ้ามาจากบ้าน หรือหากไม่ได้นำมาทางห้างฯ ได้เตรียมกล่องกระดาษไว้ให้ฟรี หรือจะเป็นการยืมถุงผ้า โดยมีมัดจำเพียง 50 บาท ทำให้ปริมาณในการใช้ถุงพลาสติกของห้างฯ ลดลง และกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความตื่นตัวและปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกได้เป็นอย่างดี ส่วนวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันพุธผู้ใช้บริการก็ยังให้ความร่วมมือในการใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของมากขึ้น
ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีมาตรการในการเพิ่มวันงดการให้บริการถุงพลาสติกมากยิ่งขึ้น จากการตอบรับของผู้ใช้บริการ และความตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตน และเป็นมาตรการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ
 
8 มกราคม 2562 , 17:00 น. , อ่าน 45  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม